split_pdf

Chia PDF

Chia một phạm vi trang cụ thể, các trang riêng lẻ hoặc tất cả các trang của tài liệu thành các tài liệu PDF riêng lẻ.

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
Đang chuyển đổi Tách PDF ...
0%
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
Làm thế nào để Chia PDF
Bước 1:Tải lên
Tải tập tin của bạn lên trình kết hợp PDF trực tuyến của chúng tôi
add file
Edit
Bước 2: Nhấn vào 'Chuyển đổi'
Chọn các trang PDF bạn cần xóa
Bước 3: Nhấn vào 'Tải xuống'
Bạn có thể xem trực tuyến, chỉnh sửa hoặc tải xuống tập tin của mình
add file
Chuyển đổi convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes