protect_pdf

Bảo vệ PDF

Mã hóa PDF của bạn bằng mật khẩu để giữ các dữ liệu nhạy cảm bí mật.

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
Đang chuyển đổi Bảo vệ PDF ...
0%
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
Làm thế nào để Bảo vệ PDF
Bước 1:Tải lên
Tải Tệp lên Trình Chuyển đổi Bảo vệ PDF Trực Tuyến Của Chúng Tôi
add file
Edit
Bước 2:Nhập mật khẩu Nhấp vào 'Chuyển đổi'
Bạn có thể chuyển đổi PDF được bảo vệ trong vài giây
Bước 3:Nhấp vào 'Tải xuống'
Bạn có thể xem trước trực tuyến, chỉnh sửa hoặc tải xuống tệp của mình
add file
Chuyển đổi convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes