ppt_to_pdf

Chuyển đổi Powerpoint sang PDF

Chuyển đổi PPT & Powerpoint sang PDF với độ chính xác tuyệt vời.

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
Đang chuyển đổi PPT sang PDF ...
0%
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
file icon
Tên
Size
Xem
Chỉnh sửa
Ddfdf.pptx
5.2MB
VIEW
edit_file
Làm thế nào để Chuyển đổi Powerpoint sang PDF
Bước 1:Tải lên
Tải tệp lên trình chuyển đổi PPT trực tuyến của chúng tôi
add file
Edit
Bước 2: Nhấp vào 'Chuyển đổi'
Bạn có thể chuyển đổi PPT sang PDF trong vài giây
Bước 3:Tải xuống
Bạn có thể đọc trực tuyến, chỉnh sửa hoặc tải xuống tệp của mình
add file
Chuyển đổi convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes