pdf_to_excel
WorkSpace
Install ABCDPDF Workspace Extensions
close

Chuyển đổi PDF sang Excel

Chuyển đổi tài liệu PDF của bạn sang tài liệu Excel (XLSX) với độ chính xác tuyệt vời

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
close
Đang chuyển đổi PDF sang Excel ...
0%
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
file icon
Tên
Size
Xem
Chỉnh sửa
Ddfdf.pptx
5.2MB
VIEW
edit_file
Làm thế nào để Chuyển đổi PDF sang Excel
Bước 1:Tải lên
Tải tập tin lên Trình chuyển đổi PDF trực tuyến của chúng tôi
add file
Edit
Bước 2: Nhấp vào 'Chuyển đổi'
Bạn có thể chuyển đổi PDF sang Excel chỉ trong vài giây
Bước 3: Tải xuống
Bạn có thể đọc trực tuyến, chỉnh sửa hoặc tải tập tin của bạn
add file
Chuyển đổi convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes