merge_pdf

Gộp PDF

Chọn nhiều tài liệu PDF của bạn để gộp.

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
hoặc kéo thả PDF vào đây
Đang chuyển đổi Gộp PDF ...
0%
Đừng đóng trình duyệt của bạn. Chờ đợi cho đến khi tệp của bạn được tải lên và xử lý! Điều này có thể mất vài phút. :)
file icon
Tên
Size
Xem
Chỉnh sửa
Ddfdf.pptx
5.2MB
VIEW
edit_file
Làm thế nào để Gộp PDF
Bước 1:Tải lên
Tải tập tin của bạn lên trình hợp nhất PDF trực tuyến của chúng tôi
add file
Edit
Bước 2: Nhấn vào 'Chuyển đổi'
Chọn nhiều tập tin PDF và hợp nhất & kết hợp chúng chỉ trong vài giây
Bước 3: Nhấn vào 'Tải xuống'
Bạn có thể đọc trực tuyến, chỉnh sửa hoặc tải xuống tập tin của mình
add file
Chuyển đổi convert
Tải xuống download
Rate
Awesome
5.0/5
1 votes