ppt_online_create

PPT Online Create

Online PPT creation function

upload create file add_upload
1
OR
หรือลาก PDF ที่นี่
อย่าปิดเบราว์เซอร์ของคุณ รอจนกว่าไฟล์ของคุณจะถูกอัปโหลดและประมวลผล! อาจใช้เวลาสักครู่ :)
วิธีการ PPT Online Create
ขั้นตอนที่ 1:สร้าง
คลิกปุ่มสร้างเพื่อสร้างไฟล์ PPT
add file
Edit
ขั้นตอนที่ 2:แก้ไขไฟล์
เพิ่มข้อความ แทรกรูปภาพ แก้ไขรูปแบบในไฟล์เปล่า
ขั้นตอนที่ 3:คลิก 'ดาวน์โหลด'
ดาวน์โหลดไฟล์ที่แก้ไขแล้ว
add file