merge_pdf

รวมไฟล์ PDF

เลือก PDF หลายๆไฟล์แล้วรวมไฟล์ในไม่กี่วินาที รวมไฟล์ PDF ออนไลน์ ทั้งง่ายและฟรี

google-drive Google Drive
dropbox Dropbox
URL URL
OR
หรือลาก PDF ที่นี่
0%
อย่าปิดเบราว์เซอร์ของคุณ รอจนกว่าไฟล์ของคุณจะถูกอัปโหลดและประมวลผล! อาจใช้เวลาสักครู่ :)
file icon
ชื่อ
Size
ดู
บรรณาธิการ
Ddfdf.pptx
5.2MB
VIEW
edit_file
วิธีการ รวมไฟล์ PDF
ขั้นตอนที่ 1:อัปโหลด
อัปโหลดไฟล์ไปยัง PDF Merge ออนไลน์ของเรา
add file
Edit
ขั้นตอนที่ 2:คลิก 'แปลง'
เลือกไฟล์ PDF หลายไฟล์แล้วรวมและรวมเข้าด้วยกันในไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 3:คลิก 'ดาวน์โหลด'
คุณสามารถอ่าน แก้ไข หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณทางออนไลน์
add file